Chia sẻ file tập viết

Tin tức nổi bật

Trong file chia sẻ có 03 tệp 1. tập viết số 1-9 2. tập viết chữ từ a-z cỡ 2 ly 3. tập viết chữ từ a- z cỡ 1.5 ly

Ngày đăng: 2018-07-06 14:46:49.363

 

Để nhận file tập tô nét cơ bản, số và chữ cái mẫu 2 ly cả nhà vào đây để lại email và để lại link chia sẻ bài viết. Thầy check và chia sẻ file cho những ai đã chia sẻ bài viết ạ. 

Các tin khác

Videos