Số lượng truy cập

  • 0
  • 0
  • 4
  • 7
  • 8
  • 2
  • 4
  • 1
Video hỗ trợ trẻ học đọc chữ, tiền lớp 1

Tin tức nổi bật

Nhà trường sử dụng phần mềm bản quyền, đề nghị chỉ phụ huynh cho con học tại cơ sở xem và không chia sẻ video dưới mọi hình thức. Gia đình liên hệ với quản lý của cơ sở để được cấp pass.

Ngày đăng: Tue Feb 27 16:33:53 GMT 2018

Học tiếng Việt 

 

 

Mỗi hôm phụ huynh cho con xem 05 bài và lặp đi lặp lại trong 1 tuần. 

Bài 1: 

 

Bài 02

 

Bài 3

 

Bài 4

Bài 05

 

Cấp TRung bình bài 1

Các tin khác

Hiển thị quảng cáo Hiển thị quảng cáo

Hiển thị quảng cáo Hiển thị quảng cáo